SPÓŁKA I PRAWO

Redakcja bloga

Tomtsbwasz Szarek Radca prawny / Redaktor naczelny

Doradza krajowym i zagranicznym podmiotom w zakresie prawa spółek, M&A oraz legal / competition compliance. Kierując działem prawa spółek SDZLEGAL SCHINDHLEM i funkcjonującą w jego strukturach praktyką compliance doradza podmiotom w procesie tworzenia i wdrażania polityki compliance ze szczególnym uwzględnieniem legal i competition compliance. Trener specjalizujący się w szkoleniach z zakresu tematyki odpowiedzialności menadżerów, legal/competition compliance oraz kontroli gospodarczej przedsiębiorstwa. Autor szeregu opracowań i wykładów z zakresu prawa spółek i compliance.

email: tomasz.szarek@sdzlegal.pl

Marta DaćkówMarta Daćków, LL.M., Radca prawny

Specjalizuje się w obsłudze prawnej polsko-niemieckiego obrotu gospodarczego ze szczególnym uwzględnieniem negocjacji i realizacji projektów oraz inwestycji. Wielokrotnie doradzała, konstruowała oraz opiniowała projekty transgranicznych przejęć, restrukturyzacji grup kapitałowych, umów handlowych oraz ogólnych warunków, dlatego doskonale zna potrzeby i specyfikę obsługi niemieckich i austriackich podmiotów gospodarczych na każdym etapie prowadzenia działalności na rynku polskim. Doradza w zakresie zagadnień prawa międzynarodowego, europejskiego i niemieckiego, w tym zarówno w materialno-prawnych aspektach tych działów, jak i na etapie przygotowania i prowadzenia procesu, również przed niemieckimi sądami. Autorka szeregu publikacji i opracowań. Biegle włada językiem niemieckim oraz prowadzi liczne szkolenia tematyczne.

email: marta.dackow@sdzlegal.pl

Jarosław FidalaJarosław Fidala

Wieloletni specjalista z zakresu prawa ochrony konkurencji, prawa ochrony konsumentów oraz competition compliance. Doradza podmiotom gospodarczym w sprawach dotyczących praktyk antykonkurencyjnych, nadużycia pozycji dominującej, kontroli koncentracji i nieuczciwej konkurencji. Wielokrotnie reprezentował przedsiębiorców w toku postępowań antymonopolowych prowadzonych przez organy ochrony konkurencji. Prowadzi obsługę prawną szeregu przedsiębiorców pod kątem zgodności ich działań z prawem ochrony konkurencji w zakresie m.in. zawieranych umów, współpracy z partnerami handlowymi, bieżącej działalności rynkowej. Pomaga klientom w wypracowaniu programów competition compliance oraz bierze udział w audytach antymonopolowych. Doświadczony wykładowca i trener oraz autor szeregu komentarzy, artykułów i opracowań z zakresu prawa ochrony konkurencji publikowanych w prasie branżowej.

email:jaroslaw.fidala@sdzlegal.pl

_________________________________________________________________________________________________________________________

SPÓŁKA I PRAWO jest czasopismem zarejestrowanym przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu I Wydział Cywilny Rejestrowy pod poz. Pr 3169 w rejestrze dzienników i czasopism.

Wydawca: Kancelaria Prawna Schampera, Dubis, Zając i Wspólnicy Sp. k.,

Siedziba Redakcji: Plac Solny 16, 50-062 Wrocław

_________________________________________________________________________________________________________________________